PROJEK TERNAKAN AYAM PEDAGING

    Bermula pada tahun 2015, projek ini telah meningkatkan kapasiti

    pengeluarannya daripada 30,000 ekor/pusingan kepada

    160,000 / ekor/pusingan dengan penambahan bangunan

    daripada 2 unit kepada 10 unit pelbagai saiz.

    Operasi ternakan yang telah dihentikan pada Oktober 2015

    telah dimulakan semula pada November 2016 dengan kapasiti

    ternakan sebanyak 30,000 ekor/pusingan. Ini disebabkan

    masalah bekalan elektrik melalui pencawang/sub-station

    masih dalam proses kelulusan pihak TNB. Perkara ini dijangka

selesai selewatnya berakhir tahun 2017.