PROJEK KONTRAK

Bagi tahun 2016, pendapatan projek kontrak

disumbangkan daripada aktiviti kerja-kerja

kontrak di bawah lesen perniagaan kontraktor

kelas F dan hasil sewaan bangunan rumah

kedai milik koperasi. Berikut adalah prestasi

projek bagi tahun 2012 hingga 2016 ;