PROJEK KELAPA SAWIT

 

 

Pendapatan dari tanaman kelapa sawit KOPEMA masih menjadi di antara penyumbang utama kepada pendapatan KOPEMA sepanjang tahun 2016. Daripada pendapatan keseluruhan perolehan koperasi sebanyak RM 3,592,573.00, pendapatan jualan dari ladang sahaja bernilai RM 1,005,743.00 iaitu menyumbang sebanyak ( 28%). Berikut dinyatakan secara ringkas prestasi ladang KOPEMA dari tahun 2012 hingga 2016 :-