PROJEK CENDAWAN TIRAM

Projek ini mula beroperasi  di bawah projek koperasi

secara langsung pada tahun 2014 di bawah peruntukan

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di bawah

program Desa Lestari. Pengalaman mengendalikan projek

ini daripada tahun 2010 sebagai agen pengurusan telah

banyak memberi pendedahan untuk menambahbaik pengurusan projek.

 

Berikut adalah prestasi perniagaan Cendawan Tiram bagi tahun 2014, 2015 dan 2016  :-