PERNIAGAAN INPUT PERTANIAN

Bagi tahun 2016, perniagaan ini masih menyumbang pendapatan kepada koperasi hasil daripada pembekalan input pertanian kepada pekebun-pekebun kecil /anggota di bawah pengurusan koperasi  secara langsung atau tidak langsung. Aktiviti ini telah menjana pendapatan tambahan kepada koperasi sejak ianya dimulakan.

 

Berikut adalah prestasi perniagaan input pertanian bagi tahun 2012 hingga 2016 :-