PIAGAM PELANGGAN

 

Menyediakan Perkhidmatan sosial dan kebajikan untuk faedah anggota

Menerima,mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan/ulasan/cadangan yang diajukan oleh anggota

Mengadakan mesyuarat agung tahunan tidak melebihi 30 Jun pada setiap tahun

Memberi pulangan dividen atas modal saham dan hadiah langganan kepada anggota/pelanggan

Pembayaran keuntungan kepada anggota dalam tempoh 30 hari selepas kelulusan pendaftar

Memberi maklumbalas ke atas permohonan perkhidmatan dan kemudahan kepada anggota/ pelanggan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan

Menyempurnakan segala pembayaran dalam tempoh 30 hari dari tuntutan diterima dan disokong dengan dokumen yang lengkap

Pelanggan akan mendapat layanan kaunter tidak melebihi 10 minit

Memberikan khidmat pemasaran hasil pertanian dengan harga yang kompetitif dan pembekalan input pertanian yang berkualiti